Élőhelyek

A Szökő Láp területén több ritka növénytársulás és az Élőhelyvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő, európai fontosságú élőhely található.

“7110* Oligotróf dagadólápok (Eriophoro vaginati-Sphagnum recurvum) (Fotó: Jakab Gusztáv)”

“7240* Tőzegmohás-csőrös sásos tőzegmohalápok (Sphagno - Caricetum rostratae), a Mohos dagadóláp tavaira emlékeztető láptavakkal
(Fotó: Jakab Gusztáv)”